ADS


Breaking News

DST จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉพาะทางผิวหนังตรวจโรคให้ประชาชน

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯตรวจโรคผิวหนัง 

โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เพื่อประชาชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะแพทย์อาสาจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนำโดย พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล ประธานอนุกรรมการกิจกรรมสังคม(ที่ 2 จากซ้ายบน)  และคณะอนุกรรมการกิจกรรมสังคม ประกอบด้วย  นพ.รุ่งโรจน์ เลาหศรีสกุล (ที่ 1 จากซ้ายบน), พญ.จันทร์จิรา  สวัสดิพงษ์ (ที่ 3 จากซ้ายบน) และ พญ.สรวลัย รักชาติ (ที่ 4 จากซ้ายบน) และ นพ.กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ (ที่ 1 จากซ้ายล่าง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกผิวหนังเฉลิมพระเกียรติ เพื่อออกตรวจโรคผิวหนัง รับปรึกษาโรคผิวหนัง พระภิกษุและ เกษตรกร ดำเนินการโดย กลุ่ม ปธพ.9 และแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม โดยให้การรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป  ณ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดราชบุรี

                                  ////////////