ADS


Breaking News

วช. สุดภูมิใจ! รับโล่ขอบคุณ “อว. ช่วยชาติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19” จากการนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู้ภัยโควิด

วช. รับโล่ขอบคุณ “อว. ช่วยชาติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19” จากการนำนวัตกรรมและงานวิจัยสู้ภัยโควิด
ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19” โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธาน มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อว.เข้าร่วม พร้อมมีการมอบโล่เพื่อขอบคุณให้กับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่มาช่วยในวิกฤติโควิด – 19 ในครั้งนี้ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมและรับโล่ดังกล่าว
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวว่า ที่ผ่านมา อว. ได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 มาตั้งแต่ต้น โดยส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในสังกัด 27 แห่ง เข้าร่วมทีมกับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักชุมชน อว. นอกจากนั้น ยังเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 11 ศูนย์ รวมทั้งจัดทำโครงการ “อว. พารอด” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด” ซึ่งเป็นการรวมพลังกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง 4 เรื่องเกี่ยวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามก็ดี เรื่องการวัคซีนก็ดี เรื่อง อว.พารอดก็ดี ถือเป็นเรื่องการระดมกำลังครั้งใหญ่ในสภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยคนไทย เพื่อป้องกัน บรรเทาและรักษา โควิด-19 คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่า อว. คือยักษ์ที่ตื่นแล้ว
ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า อว. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์ โควิด-19 จึงได้ประสานความร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในกระทรวง อว. รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19 และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์วิกฤติของประเทศ ที่สำคัญคือ อว. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญพระราชทรัพย์พระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการรับรองสถานการณ์โควิด-19 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระราชทานสมทบ โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. รับพระราชทานทรัพย์ 18,900,000 บาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลสนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และจัดซื้อชุด PPE นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขณะนี้ได้ผ่านสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงวิกฤตแล้ว อว.จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรที่ได้ร่วมมือกัน ทำงานจนประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ อว. ในการร่วมมือร่วมใจช่วยแก้ปัญหาวิกฤติของโรคระบาดต่อไป
ภายในงานจัดให้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19” ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและมีส่วนร่วมในการเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ช่วยชาติให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมรับโล่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมนำนวัตกรรมและงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง