ADS


Breaking News

ทีเส็บ เผย Familiarization trip เส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จ.นครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Familiarization trip เส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรม Familiarization trip เส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์กิจกรรมไมซ์ไหมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์แหล่งธรณีวิทยาทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่โดดเด่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการการตลาดต่อยอดพัฒนาเครือข่ายและการสร้างความแข็งแกร่งด้านการรับรู้ ผ่านการประชาสัมพันธ์ภายใต้อีสานไมซ์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และความพร้อมในการจัดกิจกรรมไมซ์ของเมืองไมซ์ชิตี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างการรับรู้แก่หน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน สมาคมผู้จัดงานไมซ์ และสื่อต่างๆ ให้เกิดการกระตุ้นการตัดสินใจในการเลือกเส้นทาง และสถานที่ของการจัดกิจกรรมไมซ์ให้กับองค์กร สสปน.

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Familiarization trip ได้รับการต้อนรับจาก นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เกียรติต้อนรับคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานโคราชจีโอพาร์ค (Korat Geopark)

การดำเนินกิจกรรม Familiarization trip ศึกษาเส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา แหล่งอารยธรรมมรดกโลกมรดกชาติ โดยกำหนดการเดินทางในครั้งนี้ด้วยการจัดทริปการเดินทางจำนวน 3 วัน เพื่อศึกษาเส้นทาง Korat Geopark Routing ดังนี้

กิจกรรมวันแรก : ย้อนรอยความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมเมืองโคราช เริ่มด้วยการศึกษาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา , พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสูงเนินตั้งอยู่ที่โรงเรียนสูงเนิน , สถานีรถไฟสูงเนิน สถานีรถไฟเก่าแก่ยุคแรกเริ่มทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทย , เยี่ยมชมเรือนโคราช , สักการะอนุเสาวรีย์สุรนารี(ย่าโม)

กิจกรรมวันที่สอง : ศึกษาเส้นทางโคราชจีโอพาร์ค มรดกโลกมรดกชาติ เพื่อเรียนรู้ศึกษาความหมายของโคราชจีโอพาร์ค เยี่ยมชมสำนักงานโคราชจีโอพาร์ค , พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินตามรอยหาทรัพย์สมบัติแห่งโคราชจีโอพาร์ค ชมแหล่งขุดค้นไม้กลายเป็นหิน , เยี่ยมชมชุมชนบ้านใหม่ สัมผัสเรียนรู้วิถีท้องถิ่นชุมชน  , ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ , ชมความงดงามของต้นไทรที่ไทรงาม ตลาดลานไทร , ชมซากเรือโบราณ , สะพานดำแห่งบ้านท่าช้าง เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์

กิจกรรมวันที่สาม : ตามรอย Geopark แหล่งอารยธรรมทรงคุณค่า Korat MICE City เส้นทางโคราชเควสต้า อัศจรรย์แห่งอารยธรรมกับธรรมะ เยี่ยมชมร้านบุดดา จิบกาแฟพร้อมชมผลงานศิลปะ เรียนรู้ความสำคัญของเขาเควสต้าในส่วนของโคราชจีโอพาร์ค สัมผัสความงดงามของเขาเควสต้าที่อ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง กิจกรรมขี่จักรยานหรือนั่งรถไฟฟ้า , การเดินเท้าไปตามเส้นทางจุดชมวิวผายายเที่ยง กิจกรรมปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊กด้วยลูกเมล็ดพันธุ์ พักจิบกาแฟออร์แกนิค กาแฟดิฟจากวัสดุธรรมชาติ , เยี่ยมชมสำนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ เพื่อศึกษาเรียนรู้สวนหินเควสต้า

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , คุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคุณธนกฤต ค้ากำไร เลขานุการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้เดินทางอย่างดียิ่ง ตลอดจนด้านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโคราชจีโอพาร์ค (Korat Geopark) ด้วยมิตรภาพความประทับใจและอบอุ่น ตลอดทริปการเดินทางในครั้งนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสนุกสนานอย่างครบรส

นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท พอลล่าแอนด์โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด PAULA & CO DMC (THAILAND) COMPANY LIMITED  ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากสำนักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ด้านการประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม Familiarization trip เส้นทางสายไมซ์ใหม่ Korat Geopark Routing จังหวัดนครราชสีมา ตลอดระยะเวลา 3 วัน จนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สนใจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโคราชจีโอพาร์ค (Korat Geopark) สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-247389 หรือ Email: khoratgeopark@gmail.com


Khorat Geopark Official: 

Khorat Geopark Line : เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด