ADS


Breaking News

มิสแกรนด์ ลำพูน สุดงดงาม! แฟชั่นโชว์ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”

มิสแกรนด์ ลำพูน นำขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ 5 กลุ่มชาติพันธุ์
งาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” 
     มิสแกรนด์ ลำพูน นำทีม นางแบบ-นายแบบ ชั้นนำ ขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน งาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” สืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.ลำพูน จัดขึ้นในระหว่าง 29 เม.ย.- 1 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
     นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ : ลําพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงยั่งยืน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ ๓ : กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน ในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน
การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และมอญ ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก และกระบวนการ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนทั่วไป เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวีถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ให้คงอยู่ได้สืบไปได้  
ภายในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” มีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ
     สำหรับไฮไลท์ในการจัดงานครั้งนี้ นั่นก็คือการเดินแฟชั่นโชว์ ของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งแรงบัลดาลใจเกิดจากชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายอยู่ในจังหวัดลำพูน โดยตัวเนื้อผ้าที่เป็นตัวแทนบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ นำมาตัดเย็บในรูปแบบที่ทันสมัย เพิ่มลูกเล่นและการตกแต่งด้วยเครื่องประดับเงินของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน โดยฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์ ครูซาเด ไทลื้อบ้านธิ และ มิงมอง ดีไซน์ นั่นเอง
โดยมีเหล่านายแบบ-นางแบบชั้นนำขึ้นบนเวที นำโดย “น้องแอปเปิ้ล” วชิราภรณ์ นันทวาศ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ ลำพูน, “น้องลูกเกด” ฐิติชญา แข็งแรง ดีกรีนางสาวลำปาง, ชฎากาญจน์ สายวังจิต เทพียี่เป็ง บ้านธิ, ”น้องน้ำ” นรินทร์ทญา ธนากิจจ์โภคิน รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ล้านนา ฯลฯ 
     นอกจากนั้น ยังมี โซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้ง ชมการแสดงที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเป็นช่วงๆ สลับกับเสียงดนตรีเคล้าคลอกับบรรยากาศในงานตลอดงาน การแสดง แสง สี เสียง ประกอบการรับประทานอาหารแบบขันโตก ที่นำอาหารมาเสิร์ฟแบบพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน กิจกรรมเหล่านี้ ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน