ADS


Breaking News

พันธกิจ! กรณรงค์ ทองหนู นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) ได้รับเลือกตั้งต่ออีกหนึ่งสมัย

     วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 2 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ-พระราม 9 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) วาระปี 2565-2567
   36 ปี สนท. "เราจะกลับมาไปด้วยกัน" คุณ กรณรงค์ ทองหนู ได้รับฉันทามติเป็นเอกฉันท์ เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.)อีกหนึ่งสมัย รวมทั้งทีมกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และทีมที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการท่องเที่ยวพร้อมจะให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งพันธมิตร จากหลากหลายสมาคม อาทิเช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว AGEN CLUB สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล และสมาชิกใหม่ เข้าสู่ครอบครัว สนท.อันอบอุ่น โดย ดีวารี จอมเทียน ทัชสตาร์  ฮันนีฮิลล์ วีโซทัวร์ บัตรกรุงไทย เคทีซี  สมายด์ ริเวอร์ไซด์ และอีกหลากหลายธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างหนาแน่น
     "เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในประเทศให้ยั่งยืน เปิดมุมมองรับการท่องเที่ยวใหม่ๆจากต่างประเทศ จับมือร่วมกันระหว่างองค์กรและสมาคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ใหม่ๆให้กับสมาชิก มอบสิทธิพิเศษต่างๆจากภาครัฐให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง วิสัยทัศน์  และความมุ่งมั่น ของท่านนายก กรณรงค์ ทองหนู นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.)และทีมกรรมการ ที่จะนำพา สนท. ก้าวผ่านวิกฤตไปอย่างแข็งแรงแข็งแกร่ง สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน