ADS


Breaking News

จากชมรมสู่สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล เพื่อสังคม

การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ก่อนก้าวมาเป็น "สมาคม" ทุกวันนี้กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มีมาเป็นลำดับ ดังนี้

     ระดมฉีดวัคซีนโควิดให้สมาชิก นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ยื่นหนังสือถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ให้สมาชิกสื่อในชมรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม โดยมีตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบหนังสือ

     ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล พร้อมด้วยสมาชิกและตัวแทนบริษัท ธนา 9 คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท โออีจี เวิลด์พลาเน็ท จำกัด, บริษัท รุ่งอรุณฟาร์ม (2020) จำกัดได้นำข้าวมันไก่จำนวน 200 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 200 ท่าน โดยมี นพ.ศักดิ์พัฒน์ ทรงวิศิษฏ์ เป็นผู้รับมอบที่อาคารอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร วันก่อน

     มอบกระเช้าอวยพร นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง และกรมการปกครอง