ADS


Breaking News

OZO North Pattaya พร้อมต้อนรับ "สุภาพบุรุษถิ่นสยามสู่สากล สง่างามอย่างไทย ให้โลกได้ประจักษ์ "

"สุภาพบุรุษถิ่นสยามสู่สากล สง่างามอย่างไทย  ให้โลกได้ประจักษ์ "
     📍สุภาพบุรุษถิ่นสยาม ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมเก็บตัว โรงแรม OZO North Pattaya 
    🎉สุภาพบุรุษถิ่นสยามทั้ง 77 จังหวัด ในประเทศไทย พร้อมสู่ โรงแรม OZO North Pattaya ในวันที่18-20 มีนาคม 2565เพื่อทำกิจกรรมกับกองประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม ปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ทางกองประกวดทั้งขอบคุณ คุณ โทมัส (General Manager), คุณ สุพจน์ (Area General Manager), คุณวรฤทัย (Director Events)เป็นอย่างมากครับที่ให้การต้อนรับเป็นกันเองมากครับ
     🎉แต่จะเป็นเวที ที่จะนำเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลก เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ ด้านการท่องเที่ยว และสินค้าด้านศิลปะหัตกรรม ของท้องถิ่นไทย  อีกด้วย
     👉ภายในประเทศไทยที่อยากจะร่วมกันเป็นกระบอกเสียงในกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาดีขึ้น ทางกองประกวดจึงได้จัดประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยามในครั้งนี้ เพื่อมุ่งค้นหาหนุ่มหล่อ สมาร์ท ที่มีหัวใจอยากที่จะช่วยเหลือสังคม พัฒนาประเทศชาติ 
     👉โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ในกาประชาสัมพันธ์ ดังนี้คือ
     1. ให้ผู้เข้าประกวดได้รวมกันกระตุ้นขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้กลับมาดีขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19
     2. เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา จะมีการทำแคมเปญต่างๆ ลงโซเชียลมีเดีย facebook 
instagram tiktok และกระจายออกไปสู่ภาครัฐและเอกชนมากที่สุด (จากผู้เข้าประกวด 77 คน 77 จังหวัด)
    📍การเก็บตัวในวันที่ 18-19 มีนาคม นี้และรอบตัดสินในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ.ศูนย์การค้าเช็นทรัล พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
     🎯ติดตามกันครับว่าใครจะเป็นสุภาพบุรุษถิ่นสยามคนแรกของประเทศไทย


#mistersiam2022 
#สุภาพบุรุษถิ่นสยาม2565 
#หนุ่มหล่อพร้อมใช้77จังหวัด 
#ThePerfecrtGentleman
#สุภาพบุรุษไทยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์
#สุภาพบุรุษไทยสู่สากล