ADS


Breaking News

อว.เผย 29 มี.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 128.88 ล้านโดส เข็มแรก 83.6% ของประชากร เข็มสอง 75.9% และเข็มสาม 35.2%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 128,882,039 โดส และทั่วโลกแล้ว 11,228 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 1,038.8 ล้านโดส

     ➡️(29 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 11,228 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 18.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 559 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 217 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 1,038.8 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 376.5 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า  128,882,039 โดส 

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 11,228 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565  

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  128,882,039 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 55,353,039 โดส (83.6% ของประชากร)

-เข็มสอง 50,257,501 โดส (75.9% ของประชากร)

-เข็มสาม 23,271,499 โดส (35.2% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 29 มี.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว  128,882,039 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 121,596 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 199,002 โดส/วัน

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 22,915,251 โดส

- เข็มที่ 2 3,602,389 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 13,982,944 โดส

- เข็มที่ 2 28,549,838 โดส

- เข็มที่ 3 5,453,381 โดส 


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 7,563,087 โดส

- เข็มที่ 2 7,256,125 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 10,119,106 โดส

- เข็มที่ 2 9,954,778 โดส

- เข็มที่ 3 14,181,413  โดส 


วัคซีน Moderna

- เข็มที่ 1 772,651 โดส

- เข็มที่ 2 894,371 โดส

- เข็มที่ 3 3,636,705 โดส

     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 1,038,866,488 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 376,546,207 โดส (71.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. เวียดนาม จำนวน 205,216,774 โดส (82%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 

3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 147,986,939 โดส (63.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  

4. ไทย จำนวน  128,882,039 โดส (83.6%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

5. มาเลเซีย จำนวน 68,745,333 โดส (84.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  

6. พม่า จำนวน 48,708,905 โดส (47.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

7. กัมพูชา จำนวน 37,872,891 โดส (87.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

8. สิงคโปร์ จำนวน 13,780,673 โดส (93%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

9.  ลาว จำนวน 10,058,259 โดส (76%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

10. บรูไน จำนวน 1,068,468 โดส (95%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม

     5. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.77%

2. ยุโรป 9.92%

3. อเมริกาเหนือ 8.46%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.21%

5. แอฟริกา 4.02%

6. โอเชียเนีย 0.62% 

     6 ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 3,254.98 ล้านโดส (230.1% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)

2. อินเดีย จำนวน 1,834.32 ล้านโดส (133.1%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 559.48 ล้านโดส (166.9%)

4. บราซิล จำนวน 411.55 ล้านโดส (194.4%) 

5. อินโดนีเซีย  จำนวน 376.55 ล้านโดส (136.5%)

     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (311.7%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (263.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

3. ชิลี (259.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

4. กาตาร์ (245.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma) 

5. มัลดีฟส์ (245.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)

6. บรูไน (242.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  

7. ภูฏาน (240%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm Pfizer/BioNTech AstraZeneca/Oxford และ  Sputnik V)

8. ฝรั่งเศส (236.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J และ AstraZeneca/Oxford)

9. เกาหลีใต้  (235.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna)

10. สิงคโปร์ (234.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)