ADS


Breaking News

อว.เผย 22 มี.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 127.48 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 11,124 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วรวมกันกว่า 1,023.5 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 127,488,916 โดส และทั่วโลกแล้ว 11,124 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 1,023.5 ล้านโดส

     ➡️(22 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 11,124 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 19.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 559 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 217 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 1,023.5 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 367.8 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 127,488,916 โดส 

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 11,124 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565  

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 127,488,916 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 54,912,758 โดส (83% ของประชากร)

-เข็มสอง 50,127,010 โดส (75.7% ของประชากร)

-เข็มสาม 22,449,148 โดส (33.9% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 22 มี.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว  127,488,916 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 105,249 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 174,405 โดส/วัน

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 22,913,484 โดส

- เข็มที่ 2 3,601,264 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 13,954,208 โดส

- เข็มที่ 2 28,524,542 โดส

- เข็มที่ 3 5,290,706 โดส 


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 7,557,956 โดส

- เข็มที่ 2 7,250,655 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 9,688,705 โดส

- เข็มที่ 2 9,857,238  โดส

- เข็มที่ 3 13,588,369  โดส 


วัคซีน Moderna

- เข็มที่ 1 766,886 โดส

- เข็มที่ 2 883,060 โดส

- เข็มที่ 3 3,506,594 โดส

     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 1,023,525,191 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 367,864,028 โดส (70.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. เวียดนาม จำนวน 201,828,138 โดส (81.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 

3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 147,208,745 โดส (63.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  

4. ไทย จำนวน 127,488,916 โดส (83%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

5. มาเลเซีย จำนวน 68,515,709 โดส (84%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  

6. พม่า จำนวน 48,265,243 โดส (46.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

7. กัมพูชา จำนวน 37,620,505 โดส (87.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

8. สิงคโปร์ จำนวน 13,721,340 โดส (93%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

9.  ลาว จำนวน 9,950,722 โดส (75.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

10. บรูไน จำนวน 1,061,845 โดส (95%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 

     5. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.72%

2. ยุโรป 9.98%

3. อเมริกาเหนือ 8.51%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.2%

5. แอฟริกา 3.97%

6. โอเชียเนีย 0.62% 

     6 ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 3,226,33 ล้านโดส (228.1% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)

2. อินเดีย จำนวน 1,814.66 ล้านโดส (131.6%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 558.72 ล้านโดส (166.6%)

4. บราซิล จำนวน 407.44 ล้านโดส (192.4%) 

5. อินโดนีเซีย  จำนวน 367.86 ล้านโดส (133.3%) 

     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (310.9%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (262.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

3. ชิลี (257.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

4. กาตาร์ (243.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma) 

5. มัลดีฟส์ (241.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)

6. บรูไน (240.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  

7. ฝรั่งเศส (236.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J และ AstraZeneca/Oxford)

8. เกาหลีใต้  (235.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna)

9. ภูฏาน (233.3%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm Pfizer/BioNTech AstraZeneca/Oxford และ  Sputnik V)

10. สิงคโปร์ (233.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)  


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)