ADS


Breaking News

จบสวย! "บัวขาว" ทีมทนายสองฝ่ายประนีประนอม สุดชื่นมื่น! เพื่อประโยชน์ลูกสาวเป็นหลัก

ประนีประนอม "บัวขาว" ทีมทนายสองฝ่ายเจรจาสุดชื่นมื่นจบสวย เพื่อประโยชน์ลูกสาวเป็นหลัก
     เมี่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  ที่ศาลเยาชน และครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร  "เก๋" อัญวีณ์ พรชัยวิบูลย์ ภรรยานอกสมรสของ สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ "บัวขาว" บัญชาเมฆ ยอดนักมวยชื่อก้องโลก พร้อมทีมนายความทั้งสองฝ่าย ได้เดินทางมายังศาลเพื่อนไกล่เกลี่ยเจรจาหาทางออกในคดีความที่ผ่านมา โดย  ก่อนหน้านี้มีการฟ้องร้องให้รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย พร้อมเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู 
     สำหรับการเจรจาในวันนี้สรุปจบลงด้วยดี  คือครอบครัวหันหน้ามาปรองดองกันเพื่อบุตร  โดยความขัดแย้งที่ผ่านมาจบลงสวยงาม  ซึ่งบรรยากาศการเจรจาต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย คุยกันด้วยเหตุผล  โดยทั้งสองฝ่ายต่างก็มุ่งเน้นเรื่องร่วมกันดูแลบุตรสาวเป็นหลัก ไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา การอุปการะเลี้ยงดู เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุตรสาว
     ที้งนี้  คุณอัญวีย์ หรือ "เก๋" จะไปดำเนินการถอนแจ้งความร้องทุกข์คดีหมิ่นประมาทผู้จัดการบัวขาวและพี่สาวคุณบัวขาวในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ สน. โชคชัย โดยจะถอนแจ้งความร้องทุกข์ทุกคดี
     การเจรจาไกล่เกลี่ยครั้งนี้  มีทีมทนายทั้งสองฝ่ายที่ร่วมกันดูแลและร่วมกันเจรจาไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ นำโดยทนายธีรธร มรกตจินดา ทนายสันติวัสถ์ สังข์วรรณะ, ทนายรุ่งเรือง รัสมี และทนายที่ปรึกษากนกอร สวัสดิ์รัมย์ ที่เจรจากันด้วยมิตรภาพและไมตรี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จนกระทั้งร่างสัญญาประนีประนอมยอมความเสร็จสิ้นเวลา 17. 00 น.
     งานนี้จบลงเพราะ  ถ้านักกฎหมายยึดมั่นในความยุติธรรม มีเมตตาธรรม ใช้กฎหมายเพื่อความสุขสงบร่มเย็นของสังคมอย่างแท้จริง นั่นคือนักกฎหมายตัวจริง  ซึ่งได้ตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมาย