ADS


Breaking News

จุรินทร์ เปิด “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022” (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022) 4 ก.พ. นี้

     4 กุมภาพันธ์ 2565: นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022” (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022) ภายใต้แนวคิด Chanthaburi :City of Gems เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์จังหวัดจันทบุรีในการเป็น “นครอัญมณีโลก” กระตุ้นเศรษฐกิจรับตรุษจีน ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทุบรี, เคพีแกรนด์ จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และ ตลาดพลอยถนนศรีจันทร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.