ADS


Breaking News

“ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” มอบรถพยาบาลฉุกเฉินมาตรฐานสากล 4.2 ล้าน เสริมบริการสาธารณสุขเพื่อชาวระยอง

Dow มอบรถพยาบาลฉุกเฉินมาตรฐานสากล 4.2 ล้าน

หนุนบริการสาธารณสุขเพื่อชาวระยอง

ระยอง – 1 กุมภาพันธ์ 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพมาตรฐานระดับสากล จำนวน 2 คัน มูลค่า 4,200,000 บาท แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และโรงพยาบาลบ้านฉาง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และส่งเสริมภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของบริษัทฯ

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า "เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของบริษัทฯ เราทราบถึงความจำเป็นของโรงพยาบาลในการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับส่งต่อผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดหารถทั้ง 2 คัน และติดตั้งเครื่องมือแพทย์สำหรับช่วยชีวิตขั้นสูงครบถ้วน เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้เห็นน้ำใจคนไทยว่าไม่เคยทอดทิ้งกัน มีการสนับสนุนช่วยเหลือบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มาโดยตลอด ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ รถพยาบาลมีความสำคัญอย่างมากในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที การสนับสนุนจาก Dow ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของเราให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล"

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า "นอกเหนือจากความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม เรายังมุ่งหวังให้ระยองเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ จังหวัดระยองขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวระยองที่บริษัท Dow ได้เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ มีความห่วงใยต่อประชาชน และได้มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป"

รถพยาบาลฉุกเฉินได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และเครื่องมือช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างครบถ้วน อาทิ สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงไซเรน เครื่องมือแพทย์ประจำรถ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับได้ พร้อมเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นที่มีความคงทนแข็งแรงตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยบุคลากรที่เหมาะสม และใช้ขนส่งผู้ป่วยภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

ก่อนหน้านี้ เมื่อปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ส่งมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลบ้านฉางแล้วจำนวน 2 คัน ซึ่งได้นำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอบ้านฉางอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 2 คัน จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการและรองรับผู้ป่วยในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย Dow มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ ดาว ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 106 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี 2563 ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทที่ Dow เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และ กลุ่มบริษัทร่วมทุน SCG - Dow  โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup