ADS


Breaking News

19-20 มี.ค. นี้ ห้ามพลาด! อบรมฟรี “การผลิตมะปรางหวาน มะยงชิด เชิงการค้า” โดย คณะเกษตรฯ ม.นเรศวร

พบกันครับ “การผลิตมะปรางหวาน มะยงชิด เชิงการค้า” อบรมฟรี 19 มีนาคม 2565
จัดโดยสถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
20 มีนาคม 2565 ศึกษาดูงานสวนทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก
สแกนเพื่อลงทะเบียน
หรือ คลิก