ADS


Breaking News

เข้าใจ AI ยกระดับธุรกิจของคุณ

Unleashing the Power of AI in Your Business

ปลดปล่อยพลังของ AI สู่ธุรกิจของคุณ

โดย วลีพร สายะสิต และ Peter Fischbach

สาระสำคัญ:

     - ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันมากในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการอย่างแพร่หลายโดยภาครัฐบาล โซเชียลมีเดีย และวงการบันเทิง  AI นั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงในด้านระบบไอที และเทคโนโลยีดิจิทัล

      - AI นั้นจะยังคงอยู่ต่อไป ดังนั้นตราบใดที่เรายิ่งทำความเข้าใจ ว่า AI คืออะไร และเรียนรู้วิธีการนำมันมาใช้ย่อมส่งผลให้องค์กรของเราก้าวหน้าขึ้น และไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นแล้ว

     - คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ AI 2 ท่าน มาบรรยายเจาะลึกถึงแนวคิดและช่วยชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้อง

     ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนที่พูดเกี่ยวกับ AI แต่มีไม่กี่คนที่จะเข้าใจอย่างถูกต้องว่า AI คืออะไร และเราจะใช้งานมันได้อย่างไร ครั้งนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก ดร. อรทัย สังข์เพ็ชร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และ คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาสนทนาถึงหัวข้อดังกล่าว

     โดยคุณศุภรัฒศ์ ได้อธิบายว่าความแตกต่างระหว่างปัญญาโดย ธรรมชาติ และ ประดิษฐ์คือ “เจตนา” โดยได้ยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาสหรัฐอเมริกาเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งได้ตัดสินให้มะเขือเทศซึ่งตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้ว อยู่ในหมวดหมู่ของผลไม้ ให้ตกอยู่ในหมวดหมู่ของพืชผักเพื่อให้ลดภาษีนำเข้า ในการยกตัวอย่างนี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลพื้นฐานเหมือนกัน แต่เจตนาในการใช้ข้อมูลนั้นแตกต่างกัน และนั่นเป็นมุมมองที่ช่วยให้เราเข้าใจ AI นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Machine Learning (ML), Reinforced Learning (RL) และ Deep Learning (DL) ไปจนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ AI ก้าวหน้ามากขึ้น

     ดร. อรทัย ได้อธิบายว่าแนวคิด AI มีอยู่มานานหลายทศวรรษ แต่เพิ่งจะกลายมาเป็นจริงได้อย่างเหลือเชื่อด้วยพลังความสามารถในการคำนวณของเครื่องในปัจจุบัน ความท้าทายในการใช้งาน AI คือการทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของชุดข้อมูลและการสร้างชุดคำสั่งที่ไม่ลำเอียงสามารถตอบโจทย์กรณีศึกษาที่ทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งดร. อรทัย ได้กล่าวว่าที่มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เร็วที่สุดในอาเซียน และในปี 2565 เราจะเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม AI ด้วยเช่นกัน ในระหว่างการสนทนา ได้มีการอ้างถึงกรณีการใช้งาน AI ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือการตอบสนองความต้องการของบริษัทขนาดเล็ก “AI as a Service” จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และจะนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น blockchain เพื่อเพิ่มความโปร่งใส

     เราต่างเห็นด้วยกับประเด็นสำคัญที่วิทยากรทั้งสองท่านได้กล่าวมาถึงพลังของ AI ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมหากมีข้อมูลที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ต้องการ รวมทั้งการมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะและแนวคิดที่ถูกต้องที่พร้อมใช้งานด้วย ทางด้านรัฐบาลเองก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกับเรื่องนี้โดยการจัดหา 'วัตถุดิบ' ในรูปแบบของชุดข้อมูลแบบเปิด ในการดึงข้อมูลที่มีคุณค่าในเชิงลึกเพื่อให้ใช้ในทางที่สร้างสรรค์และเหนือความคาดหมาย

     สามารถฟังการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1TAT4eoq00I

ผู้เขียน:

วลีพร สายะสิต General Manager - Corporate Communications บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด

Peter Fischbach, President of ISM Technology Recruitment Ltd. เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งทางคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลพยายามที่จะสนับสนุนบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย


แปลเป็นภาษาไทยโดย สุภาเพ็ญ อารีย์มิตร และพรพิสาข์ สุวรรณมงคล