ADS


Breaking News

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งปรับเวลาให้บริการ เนื่องจากโอมิครอน

ประกาศสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
     เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยวและคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
1. เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 
   ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
2. ให้บริการเฉพาะฉีดวัคซีนที่มีความเร่งด่วน ตามรายการดังนี้
                - วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
- วัคซีนป้องกันไข้เหลือง
                - วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น 
3. ให้บริการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้
                             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
                             สถานเสาวภา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
                                           ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565