ADS


Breaking News

สนง.พาณิชย์ จ.นครปฐม ชวนหนุนสินค้า GI กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย ของดี จ.นครปฐม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมใหญ่หนุนสินค้า GI เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าของดีจังหวัดนครปฐม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และสินค้าชุมชนของจังหวัดนครปฐม งานมหกรรมสินค้าดีจังหวัดนครปฐม เป็นงานแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI (จีไอ) และว่าที่สินค้า GI  สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และสินค้าชุมชนของดี ประจำจังหวัดนครปฐม ที่มีอัตลักษณ์ และ รสชาติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น ส้มโอนครชัยศรี มะพร้าวน้ำหอมสามพราน โดยปัจจุบัน มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอนครชัยศรี  สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน ๘๙๒ ราย พื้นที่เพาะปลูก ๕,๖๙๒ ไร่ และมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมสามพราน จำนวน ๖๔๖ ราย พื้นที่เพาะปลูก ๓,๒๐๖.๔๙ ไร่

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือ

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดนครปฐม

  2. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้า Otop และสินค้าชุมชนของจังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

  3. ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในจังหวัด

ภายในงานท่านจะได้พบกับ สินค้าชื่อดังมากกว่า 45 ร้านค้า พร้อมชมชิมอาหารอร่อย ร้านดัง อย่าง ส้มโอนครชัยศรี 5 สายพันธุ์ เมี่ยงคำลำพญา เมี่ยงคำชื่อดัง หมั่นโถวแม่ล้วน และขนมอร่อย ๆ พร้อมอัตลักษณ์เด่น และอาหารปลอดภัยอีกมากมาย มาที่นี่ที่เดียว ครบจบอร่อย  พบกันได้ในวันที่ 12 – 16 มกราคม นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ชั้น 1  หรือ ช็อปออนไลน์ผ่านไลฟ์สดที่เพจมหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้าภายในจังหวัด ทั้งแบบออฟไลน์ และ แบบออนไลน์ ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน