ADS


Breaking News

ออมสิน งดการรับฝากเงินการแจกของที่ระลึกวันเด็ก 65 ชวนฉลองวันเด็กออนไลน์ได้ 24 ชม. "ออมสินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์"

จากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่มีแนวโน้ม

การแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าและประชาชน

และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรค ธนาคารออมสิน จึงขอแจ้ง


งด การรับฝากเงินการแจกของที่ระลึก

และการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565


ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ทั้งที่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็ก

ในรูปแบบออนไลน์เพื่อลุ้นรางวัลชุดกระปุกออมสินสุดน่ารัก

ฉลองวันเด็กได้ 24 ชม.

ลุ้นรับชุดกระปุกออมสินสุดน่ารักกับ

"ออมสินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์"

เกมออนไลน์เสริมสร้างทักษะต่างๆ

และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผ่านช่องทาง www.gsb.or.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 -14 มกราคม 2565


ออมสิน

GSB society GSB Contact Center 1115