ADS


Breaking News

"เดือนฉาย คอมันตร์" เผย "ฝ้ายไหม...สายใยแห่งความผูกพัน" หนังสือผ้าไทย สืบสาน และต่อยอดงานหัตถกรรมสิ่งทอ

     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้มีคุณูปการต่อวงการผ้าไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงเป็นผู้สืบสาน ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู เผยแพร่ผ้าไทย และการทอผ้าพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นทั่วภูมิภาค “นางเดือนฉาย คอมันตร์” นักอนุรักษ์นิยมหญิง นักเขียนและที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย จึงได้เรียบเรียงเรื่องเกี่ยวกับผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้พสกนิกรภาคภูมิใจ ที่จะสวมใส่และอนุรักษ์งานหัตถกรรมสิ่งทอ ผลงานล่าสุดของตัวเอง ผ่านหนังสือผ้าไทย “ฝ้ายไหม...สายใยแห่งความผูกพัน” เป็นการส่งท้ายปี 2564
     สำหรับรายละเอียดผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081 831 9869 เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และต่อยอดงานหัตถกรรมสิ่งทอให้คงอยู่ต่อไป