ADS


Breaking News

พักกายผ่อนใจ! ราชบุรี Amazing ยิ่งกว่าเดิม ตักบาตรยามเช้า “ตลาดโอ๊ะป่อย”

ประสบการณ์ตักบาตรยามเช้า Amazing ยิ่งกว่าเดิม “ตลาดโอ๊ะป่อย” ราชบุรี 
     จากความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผสานกับความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน พัฒนาพื้นที่เล็กๆ ที่อยู่ติดริมลำธารภาชี ให้เป็นตลาด และตั้งชื่อว่า โอ๊ะป่อย ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยง หมายถึงการ “พักผ่อน”
     กิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาด คือ ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30 - 08.00 น. พระสงฆ์จะล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำภาชี ให้นักท่องเที่ยวใส่บาตร ซึ่งเป็นภาพประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงาม และเป็นศิริมงคลแก่นักท่องเที่ยว 
     ตลาดเล็กๆ แห่งนี้ ยังรวบรวมอาหารพื้นถิ่นและของดีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาทิ ชาดีปลาช่อน เมี่ยงถั่วดาวอินคา  ข้าวแดกงา ข้าวยำสมุนไพร ขนมจีนน้ำยาหยวก ยำผักกูด ขนมครก ขนมบ้าบิ่น ขนมเบื้องโบราณ รวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ ชาสมุนไพร ตะกร้าไผ่ ผ้าชนเผ่า ดุ้ง (ตุง) ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและเลือกซื้อ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
     ด้านมาตรการสาธารณสุข ตลาดโอ๊ะป่อยแห่งนี้สามารถดำเนินการได้อย่างดี ทั้งการตรวจอุณหภูมิ จุดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ การสแกนไทยชนะ การสวมหน้ากาก และการบริการจุดล้างมือ ซึ่งสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่นต่อไป 
#AmazingThailand
#โอ๊ะป่อย #ราชบุรี
#เที่ยวราชบุรีAmazingยิ่งกว่าเดิม 
#ตลาดโอ๊ะป่อย