ADS


Breaking News

27 ม.ค. 65 ครบ 100ปี ยุวกาชาดไทย “1 ศตวรรษ พลังแห่งเยาวชนผู้ให้”

ครบรอบ 100 ปียุวกาชาดไทย

ต้อนรับศตวรรษใหม่ พลังการให้ ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ด้วยพลังอาสายุวกาชาด

สำนักงานยุวกาชาด มุ่งสร้างเยาวชน
มีคุณธรรม มีจิตอาสา พึ่งพาได้ เพื่อรับใช้สังคม

27 มกราคม 2565 ครบรอบ 100 ปี
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
“1 ศตวรรษ พลังแห่งเยาวชนผู้ให้”