ADS


Breaking News

กลุ่มพีทีจี มอบน้ำมันปาล์มมีสุขให้กับศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ และโรงครัววัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

กลุ่มพีทีจี ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มมีสุข 

ให้กับศาลหลักเมือง กทม. และโรงครัววัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

     บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด และบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัทในกลุ่ม PTG ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำโดยนายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด เป็นตัวแทนมอบน้ำมันปาล์มมีสุข เพื่อใช้ไว้สำหรับเติมตะเกียงที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ขนาดขวด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และคุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทยเป็นผู้รับมอบ
นอกจากนี้ทีมผู้บริหารบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด และบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มมีสุข เพื่อไว้สำหรับประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน ให้กับโรงครัววัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ขนาด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกายารามราชวรวิหาร เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่ แอตลาส เอ็นเนอยี และพีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กลุ่มบริษัทพีทีจี อยากเห็นคนไทยทุกคน อยู่ดี มีสุข ไปพร้อมกัน