ADS


Breaking News

อว. รวมพลังทำความดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

อว. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9
     วันที่ 5 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมี รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหารหน่วยงายในสังกัด อว ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 
กระทรวง อว. อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร
“อว. สามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง” ในครั้งนี้ ได้ทำความสะอาดที่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

     หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “อว. สามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง” และมีคณะผู้บริหารหน่วยงายในสังกัด อว. โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวง อว. อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจิตอาสา “อว. สามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง” ในครั้งนี้ ได้ทำความสะอาดที่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
     และในวันเดียวกัน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวง อว. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยมีผู้บริหารและบุคลากร วช. เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หน้าอาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)