ADS


Breaking News

“เพลิน ไทย ทอย” Plear Thai Toy เล่นๆ เก่งวิทยาศาสตร์ได้

“เพลิน ไทย ทอย” เล่นๆ เป็นวิทยาศาสตร์ได้
     PLEAR มาจากคำว่า PLAY + LEARN หมายถึง “เล่น” เพื่อให้เกิดการ “เรียนรู้” นิทรรศการเพลิน ไทย ทอย คือ การเรียนรู้ที่ควบคู่กับความสนุกสนาน 
     นิทรรศการเพลิน ไทย ทอย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 ได้รวบรวมภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นไทย ที่อิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์ความสนุกควบคู่กับการเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดค้น การทดลอง การเล่น บนพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และวิถีชีวิตแบบไทยในของเล่นพื้นบ้านของไทย หรือของเล่นไทยโบราณได้อย่างผสมผสานและกลมกลืน นับเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่น้องๆ ให้ความสนใจอย่างมาก
     ของเล่นในนิทรรศการได้ถูกออกแบบอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ อย่าง แมลงปอไม้ไผ่ นกไม้ไผ่ และควายสมดุล ถูกออกแบบเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องความสมดุล โดยออกแบบให้มีจุดหยุดสำหรับวางบนแท่นเพื่อให้ทรงตัวให้ได้ หรือหนูกะลา หนอนดิน รถหลอดด้าย ควายชนกันและด้วงชนกัน คือของเล่นที่ใช้สปริง โดยใช้หลักการของหนังยางหดบิดเป็นเกลียว และคลายตัว เพื่อใช้สปริงเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่ หรือ กบไม้  ที่ทำไมเวลาครูตีกบไม้จึงทำให้เกิดเสียง? เพราะภายในลำตัวกบเป็นช่องกลวงเป็นพื้นที่ให้คลื่นเสียงสะท้อนกลับไปมาได้ โดยช่องว่างในลำตัวกบแตกต่างกันทำให้เกิดเสียงแตกต่างกัน เช่น กบตัวเล็กจะเสียงแหลม ส่วนกบตัวใหญ่จะเสียงทุ้ม
     นอกจากนี้ อีกหนึ่งของเล่นที่น่าสนใจ คือ เครื่องวัดความเร็วลูกข่าง และความนาน จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจเรื่องความเร็วรอบต่อนาที โดยเครื่องดังกล่าวสามารถประยุกต์เป็นวิทยาศาสตร์ระดับสูงด้วยการต่อยอดเป็นเครื่องวัดความเร็วรถยนต์ได้ อีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ เครื่องวัดความดังของเสียงจักจั่น เป็นเครื่องวัดระดับเสียง เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจว่าระดับเสียงที่เกิน 85 เดซิเบลจะส่งผลให้เยื่อหูแตกได้
 “วิทยาศาสตร์” กับ “ของเล่น” เป็นสิ่งที่คู่กันมาอย่างยาวนาน 
 “ของเล่น” วันนี้อาจเป็นต้นแบบของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า
     พบกับนิทรรศการ เพลิน ไทย ทอย ได้ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 19 พ.ย.นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือรับชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นทางเว็บไซต์ www.thailandnstfair.com หรือ  Facebook งาน NSTFair Thailand www.facebook.com/nstfairTH