ADS


Breaking News

เฮ! อิมิเน้นท์ แอร์ คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous 2564 มุ่งมั่น 'สร้างความยั่งยืนสู่สังคม ชุมชน'

อิมิเน้นท์ แอร์ รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2564

ตอกย้ำจุดยืน 'สร้างความยั่งยืนสู่สังคม ชุมชน'

 

     บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2564 ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

     สำหรับการจัดงาน CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก คุณ ภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และ ดร.วีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงานถึงภารกิจของโครงการฯ พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี คุณวิษณุ ทับเที่ยง, คุณสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, คุณทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

     ทั้งนี้ คุณจรรยาพร สุนทรวสุ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย “Eminent” ได้กล่าวถึง รางวัลแห่งเกียรติยศในครั้งนี้ว่า"ที่ผ่านมา บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ฯ ดำเนินธุรกิจและทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปีนับแต่ก่อตั้ง และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) เป็นครั้งแรกในปี 2020 และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

     สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานของโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 2 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของ "ชาวอีมิแน้นท์แอร์" ทุกคนและตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทขององค์กรที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการดูแลสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนครอบคลุม 7 แนวทาง ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กรสิทธิมนุษยชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน, การดูแลสิ่งแวดล้อม, การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม, ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ซึ่งเราพร้อมให้ความ สำคัญและพัฒนาในทุกด้าน อีกทั้งตั้งเป้าที่จะรักษามาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้ด้มาตรฐาน CSR-DIW Continuous อย่างต่อเนื่องทุกปี

     ขณะเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนำโดย คุณวิรุฬห์  กังวาลโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความยั่งยืนว่า "บริษัทฯ ได้ดูแลและพัฒนาสังคมรอบข้างโรงงาน ตลอดจนการเปิดพื้นที่ตลาดนัดในวันหยุดที่บริเวณโรงงาน เพื่อสร้างเสริมให้กับคนในชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการเปิดโอกาสใหม่ๆ ครั้งนี้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสร้างโอกาสและจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับช่างแอร์และคณาจารย์สายอาชีวศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปสอนให้กับนักศึกษาอีกทอดหนึ่ง พร้อมทั้งดูแลสังคมและชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสอนหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา

     สำหรับปีนี้กิจกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องปรับลดไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ายังคงมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ตระหนักดีถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม ตลอดจนความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มของบริษัทฯ เอง และรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนทั้งกับพนักงาน ช่างแอร์และตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งได้บริจาคเครื่องฟอกอากาศ "คิโยอิ" (KIYOI) ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าในเครือของบริษัทฯ ให้กับ "ศูนย์พักคอย ผู้ติดเชื้อโควิด" ทั้งสาขาประเวศ และพระราม 2 โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวขับเคลื่อนโดยการนำของ "ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ" เจ้าของเพจ "เราต้องรอด" และได้มอบเครื่องวัดออกซิเจนให้กับเพจเราต้องรอด และมูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์"