ADS


Breaking News

DST ขอเชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.14 ตอน “ผื่นแพ้ยา”

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”

         EP.14 ตอน “ผื่นแพ้ยา

ผื่นผิวหนังจากการแพ้ยา (Cutaneous drug eruption) หรือผื่นแพ้ยา เป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการแพ้ยาที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบผิวหนัง รวมทั้ง ผม ขน เล็บ และเยื่อบุ อาการดังกล่าวไม่สามารถคาดเดาได้และสามารถเกิดขึ้นแม้จะได้รับยาขนาดปกติหรือไม่จำเป็นต้องได้รับในขนาดสูงก็สามารถเกิดผื่นแพ้ยาได้ กลไกของการเกิดการแพ้ยาอาจเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันหรือไม่เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันหรือไม่ทราบสาเหตุก็ได้ หลักเกณฑ์ที่พอจะบ่งชี้ถึงการเกิดอาการแพ้ยาได้โดยคร่าว ๆ คือ ประวัติการได้รับยาตัวนั้น ๆ มาก่อนในช่วง 1 - 2 อาทิตย์ ประวัติภูมิแพ้ โรคร่วมอื่น ๆ สถิติของการเกิดผื่นแพ้ยาของยาชนิดนั้น ๆ รูปแบบของผื่นที่เกิดขึ้น เป็นต้น  

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.14 ตอน “ผื่นแพ้ยา” ในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 12.00-13.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก  ศ.พ.ญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ศ.พ.ญ.ปภาพิต  ตู้จินดา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและ ศ.พ.ญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ 

สำหรับผู้สนใจท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง“ผื่นแพ้ยา”  สามารถฝากข้อมูลได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนัง หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)