ADS


Breaking News

ประกาศแล้ว! รางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 4th Thailand Plastics Awards 2020 ชู The New Normal Life

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 
โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020 ในธีม The New Normal Life  
     กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก จัดงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 (โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020) ภายใต้แนวคิด The New Normal Life ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ที่ให้ความสำคัญพลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ๆ เกิดการต่อยอดให้ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น 
     นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานจัดงานประกาศรางวัล  Thailand Plastics Awards 2020  กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมพลาสติกให้เกิดมูลค่ากับอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะรับผลิตแบบโออีเอ็มอย่างเดียว และเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่  (New Normal) การจัดงานในปีนี้จึงอยู่ภายใต้แนวคิด The New Normal Life ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ที่เหมาะกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 

     ก่อนหน้านี้ พลาสติกตกเป็นผู้ร้ายมาตลอด แต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พลาสติกกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเพราะมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ปลอดภัยหากมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในการคัดแยกขยะหรือนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นับว่าสอดรับกับธีมของงาน The New Normal Life ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการไอเดีย การออกแบบ เพราะนอกจากจะเหมาะกับวิถีชีวิตใหม่แล้วยังมุ่งให้สอดรับกับแนวโน้มของโลกที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

    สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีทั้งประเภทนักศึกษา – บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ มีผลงานส่งเข้ามาจำนวนมาก โดยเฉพาะประเภทผู้ประกอบการ มีทั้งหมด 8 หมวด ด้วยกันประกอบด้วย 

-  บรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging) 
-  บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging)
-  ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่ง (E-commerce and Logistic) 
-  ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (Lifestyle Product) 
-  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical and Healthcare) 
-  ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (Construction / Industrial) 
-  ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา เสริมพัฒนาการ (Toy, Stationery & Education  

     โดยผลการประกาศรางวัล โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020 ประเภทนักศึกษา – บุคคลทั่วไป หมวด Circular Economy Product รางวัลชมเชย มี 2 ทีม ได้แก่ ทีม 2019 กับผลงาน All – Milk และทีม Spine กับผลงาน SpineX ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

สำหรับผลการประกาศรางวัลโครงการฯ สำหรับผู้ประกอบการ ได้แก่

หมวดบรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging)
-  รางวัล Silver  ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  จากผลงาน “ซันมัม ถุงเก็บน้ำนมแม่ พร้อม สมาร์ท ซันแฟมิลี่ แอปพลิเคชั่น”
-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Bio-based antifog BOPP” 

-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Proud Measure Sugar Dispenser”

หมวดบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging)
-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Chemically Recycle Post-consumer BOPA film”

หมวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน(Lifestyle Product)
-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “ชุดถังขยะ 4R (Modular Bin with Drawstring Bag)”
-  รางวัล  ชมเชย ได้แก่ บริษัท ศรีสำอาง ซัพพลายเออร์ จำกัด จากผลงาน “MAZORI Recycle Sandals”
-  รางวัล ชมเชย ได้แก่ บริษัท PTT Global Chemical Pubic Company Limited จากผลงาน “Upcycling Bin for coffee cafe”

หมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical and Healthcare)
-  รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท SCG Chemicals Company Limited จากผลงาน “Smart transfer wheelchair Cushion”
-  รางวัล ชมเชย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “ถุงซิป แอนตี้ไวรัส ซันซิป”

หมวดผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (Construction/Industrial) 
- รางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited จากผลงาน “Variations of Void”
-  รางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited จากผลงาน “Upcycling wall decoration”

     สำหรับแผนการจัดงานโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยปกติจะจัด 2 ปี ครั้ง เพื่อนำผลงานระดับ Gold Awards ส่งเข้าประกวดในงาน “ASEAN Plastics Awards 2022”   
            “สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล จากผลงานจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วคนไทยมีความสามารถอยากให้รักษาสิ่งดี ๆ ตรงนี้ไว้ และขอให้พัฒนาต่อยอดผลงานออกไปให้เกิดความต่อเนื่องในการดึงศักยภาพและไอเดียใหม่ ๆ สู่ผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการดี ๆ อย่างนี้จะยังคงมีต่อไป โดยเฉพาะหากนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในมุมของสถานประกอบการในระดับอุตสาหกรรมก็สามารถปรึกษากับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้” คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กล่าวทิ้งท้าย