ADS


Breaking News

กาชาดไทย ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.นครสวรรค์

สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
              วันที่ 5 ตุลาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับฟังสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ 
     จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจ ฯ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ และตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น