ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 7 ต.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 11,200 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 10,087 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,200 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,678,297 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,996 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 138 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  20 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,388 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,046 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 295,769 ราย) 
เสียชีวิตรวม 17,418 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 113 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,551,857 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,087 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 109,022 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,042 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,279) ปริมณฑล (1,274) จังหวัดอื่น ๆ (8,489)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  20 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2) กรุงเทพฯ(3) สระแก้ว(12)  ชลบุรี(2)  และ ประจวบคีรีขันธ์(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศฮ่องกง 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา  1  ราย
- จากประเทศมัลดีฟส์  1  ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  1  ราย
- จากประเทศกัมพูชา  12  ราย 
- จากประเทศยูเครน 1 ราย
- จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1  ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 237 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 214.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.35) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106,455 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 727,274 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,617 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 473,025 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,488 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17 ,998 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,303,837 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  9,380 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,924 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,431 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,462 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 19,881 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  4,363 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,098 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม