ADS


Breaking News

สุดล้ำ! “Modern Walk” อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันหกล้ม คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 64

สุดปัง ! “Modern Walk” อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันหกล้ม คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 64 จาก วช.
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ให้กับผลงาน Modern Walk อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้ม ด้วยระบบสปริง 2+2 ทิศทาง
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้ วช. ได้มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ให้แก่ นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง แห่งวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญและคณะ เนื่องจากเป็นนักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทางการวิจัยที่สำคัญ ในการนำอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้ม หรือ Modern Walk มาเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นผลงานที่รองรับสังคมสูงวัยในอนาคตอีกด้วย
     นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง อาจารย์ประจำแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แห่งวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กล่าวว่า Modern Walk อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้ม ด้วยระบบสปริง 2+2 ทิศทาง เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินสำหรับผู้สูงอายุ มีหลักในการสร้างและออกแบบโดยออกแบบยึดตามโครงสร้างของร่างกายมนุษย์กล่าวคือ สามารถปรับความสูงต่ำได้ตามโครงสร้างร่างกายของผู้ใช้งาน ใช้ระบบป้องกันการหกล้มด้วยระบบสปริงแบบแยกส่วนได้ โดยสปริง 2 ตัวแรกจะยึดเข้ากับเข็มขัดที่อยู่ที่ตำแหน่งเอวและสปริงอีก 2 ตัวจะยึดเข้ากับเข็มขัดที่มีลักษณะคล้ายเสื้อกั๊ก มีตะขอเกี่ยวที่ตำแหน่งบ่าไหล่ทั้งสองข้างยึดเข้ากับโครงสร้างส่วนบน ซึ่งทั้งสองส่วนสามารถถอดแยกส่วนการใช้งานหรือใช้งานร่วมกันทั้งสองส่วนได้ โครงสร้างทั้งหมดเป็นสแตนเลส เกรด 304 มีข้อดี คือ มีน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิม มีระบบเบรกมือซ้ายขวาและมีเบาะพับเก็บได้ในตัว ในกรณีผู้ใช้งานต้องการนั่งพักได้ออกแบบมือจับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ผู้ดูแลหรือญาติช่วยเข็น โดยผู้สูงอายุขึ้นนั่งที่เบาะและผู้ดูแลสามารถเข็นไปในที่ต้องการได้อย่างสะดวก
     สำหรับผลงาน Modern Walk อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้ม ด้วยระบบสปริง 2+2 ทิศทางนั้น มีอุปกรณ์ป้องกันการหกล้มด้วยสปริง 4  ทิศทางและมีอุปกรณ์ช่วยลดแรงกระแทกหากมีการหกล้ม สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 120 กิโลกรัม สามารถปรับใช้งานได้กับผู้มีความสูงตั้งแต่ 145 – 175 เซนติเมตร โดยวัสดุที่นำมาจัดสร้างเป็นสแตนเลส เกรด 304 ซึ่งมีคุณสมบัติไร้สนิมและมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายหรือนำไปใช้งานได้สะดวก มีตะกร้าไว้เก็บสัมภาระด้านหน้าที่รับน้ำหนักได้ประมาณ 20 กิโลกรัม ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว เหมาะสมกับการนำไปใช้ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความยากลำบากในการเดินในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นแบบ Passive ไม่มีระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง ในส่วนของผลการทดสอบระบบการทำงานของ Modern Walk อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้มด้วยระบบ สปริง 2+2 ทิศทาง กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบต่าง ๆ ในอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ซึ่งปัจจุบัน ผลงานดังกล่าวอยู่ในระหว่างการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม