ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 8 ต.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 11,140 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 9,933 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,140 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,689,437 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,080 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 72 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  16 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,404 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  972 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 296,741 ราย) 
เสียชีวิตรวม 17,534 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 116 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,561,790 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,933 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,113 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,052 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,255) ปริมณฑล (1,159) จังหวัดอื่น ๆ (8,638)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  16 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(3) กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(7) สุราษฎร์ธานี(1)  ชลบุรี(1)  ตาก(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา  1  ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น  1  ราย
- จากประเทศกาตาร์  1  ราย
- จากประเทศลักแซมเบิร์ก 1 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 3  ราย
- จากประเทศกัมพูชา  7  ราย 
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 237.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 214.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.35) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 102,090 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 730,206 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,463 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 474,019 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,421 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,034 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,313,727 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  9,890 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,148 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,441 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,876 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 20,295 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  4,150 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,223 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม