ADS


Breaking News

ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จฯ ฮุน เซน พบผู้ว่า กกท. เติมความพร้อมซีเกมส์ที่กัมพูชา

ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน พบผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างเสริม เติมความพร้อมในซีเกมส์ที่กัมพูชา
     Dr. Sok Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมคณะที่ปรึกษา 
     ได้เข้าพบ ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะท่านผู้ว่าฯ อาทิ วิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย 
     บรรยากาศการต้อนรับอบอุ่น ได้นำเสนอ วีดีทัศน์ถึงการพัฒนาการกีฬาไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายให้ได้เหรียญทองโอลิมปิกในอีกสามปี ของการเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศส และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับตัวแทนของภาคประชาสังคมไทย ด้านกีฬาประเภทต่าง รวมทั้งการเชิญเข้าร่วมการพัฒนาผู้บริหารด้านการกีฬาทั้งระดับกลางและระดับสูงให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น
     Dr. Sok Sokrethya ได้กล่าวชื่นชมถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการกีฬาของไทยและปรารถนาที่จะขอความร่วมมือในการพัฒนาด้านการกีฬา โดยเฉพาะลู่จักรยานเพื่อการพัฒนากีฬาจักรยานที่ปัจจุบัน การขับขี่จักรยานเป็นที่แพร่หลายมากในประเทศกัมพูชา แต่ยังขาดเทคโนโลยีที่ถูกต้อง 
     Dr. Sok Sokrethya มีความตั้งใจที่พัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยจะสร้างลู่ขี่จักรยานที่ได้มาตรฐานขึ้นที่ Seam Reap เพื่อสร้างแรงจูงใจอันดีระหว่างนักกีฬาและการท่องเที่ยว และยังกล่าวอีกว่า ประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในอีกสองปีข้างหน้า จำเป็นที่จะต้องพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
     ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร. ก้องศักด ยอดมณี ยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ เพราะประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยาวนาน