ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 6 ต.ค.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 10,115 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 9,866 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,866 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,667,097 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,797 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  16 ราย 

- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,368 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,008 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 294,723 ราย) 

เสียชีวิตรวม 17,305 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 102 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 1,541,770 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,115 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 108,022 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

9,805 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,208) ปริมณฑล (1,010) จังหวัดอื่น ๆ (7,587)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  16 ราย

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

 การรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(1)  ชลบุรี(5)  ตาก(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(4)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกาตาร์  2 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา  1  ราย

- จากประเทศรัสเซีย  1  ราย

- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์  1  ราย

- จากประเทศกัมพูชา  1  ราย

- จากประเทศสวีเดน 4  ราย

- จากประเทศญี่ปุ่น  1  ราย

- จากประเทศเมียนมา 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 236.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 213.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.33) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 94,811 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 724,728 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,380 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 471,308  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,463 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17 ,957 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,294,457  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่  8,817 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,703 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,418 ราย  

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,987  ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 20,397 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  4,363 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,979 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม