ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 30 ต.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 9,224 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 8,305 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,224 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,903,165 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,832 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 126 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น   7 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,820 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  259 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 309,032 ราย) 
เสียชีวิตรวม 19,158 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น  88 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,783,875 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น  8,305 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 100,132 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,091 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(758) ปริมณฑล (560) จังหวัดอื่น ๆ (7,773)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2) กรุงเทพฯ(1) สมุทรปราการ(1) ตาก(2) และ ประจวบคีรีขันธ์(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอุซเบกิสถาน 1  ราย
- จากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 1  ราย
- จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 1  ราย
- จากประเทศสาธารณรัฐตุรกี 1  ราย
- จากประเทศเมียนมา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 246.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 223.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.59) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80,469 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 765,722 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,189  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.1
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 498,605   ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 871 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18 ,644 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,460,809  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  6,060 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 118,321 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,773 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,728 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 32,109 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  4,899 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,966 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม