ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 3 ต.ค.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 11,894 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 10,828 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,828 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,637,432 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,940 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  14 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,328 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  770 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 292,244 ราย) 
เสียชีวิตรวม 17,014 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 77 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,508,167 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,894 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 112,251 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,710 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,211) ปริมณฑล (1,287) จังหวัดอื่น ๆ (8,212)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  14 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(3) กรุงเทพฯ(1) สตูล(1) สระแก้ว(8) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอิตาลี 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 8  ราย
- จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
- จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา  1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย  1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1  ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 235.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 212.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.15) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,482 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 719,674 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,161 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 27  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 467,269 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,521 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,835 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,268,499 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  10,915 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,057 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,360 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,916  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 19,327 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  5,490 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,601 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม