ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 10 ต.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 10,817 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 9,981 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,817 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,710,884 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,055 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 50 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  63 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,476 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  649 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 298,063 ราย) 
เสียชีวิตรวม 17,691 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,582,313 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น  9,981 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,880 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,704 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,185) ปริมณฑล (876) จังหวัดอื่น ๆ (8,643)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  63 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(1) ปทุมธานี(54) สระแก้ว(6) และ กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสวีเดน 54 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2  ราย
- จากประเทศเกาหลีใต้  1  ราย
- จากประเทศกัมพูชา  6  ราย 
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 238.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 215.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.41) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,357 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 733,058 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,940 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 477,333 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,438 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,104 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,332,221 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  8,743 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,571 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,482 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 27,607 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 21,025 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  4,513 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,442 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม