ADS


Breaking News

บริจาคสเต็มเซลล์ เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาค สเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564 ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ผู้บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รับ “เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donor” เป็นที่ระลึก


     รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก จัดขึ้นตามที่องค์กร World Marrow Donor Association กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 38 ล้านราย โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2558 มีมากกว่า 55 ประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม

ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา จัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต   หรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ที่ให้กับผู้ป่วยจะต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียน ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ในประเทศไทย ได้จำนวน 299,628 ราย แต่มีผู้ที่บริจาคได้จริงให้กับผู้ป่วย เพียงจำนวน 457 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ จำนวน 2,407 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง โรคธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

ในทางการแพทย์แล้วการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่าย เป็นทางเลือกหนึ่งของ       การรักษาผู้ป่วยด้วยโรคทางโลหิตวิทยาให้หายขาดจากโรคดังกล่าวได้ แต่การที่จะเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์นั้นเป็นไปได้ยากด้วยข้อจำกัดที่ไม่สามารถหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีผลเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วย เนื่องจากหากเป็นพี่น้องท้องเดียวกันจะมีโอกาสตรงกัน 1 ใน 4 จึงต้องใช้สเต็มเซลล์จากผู้ที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งมีโอกาสพบได้น้อยมาก เพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น ดังนั้น การรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ เน้นการรณรงค์สร้างความตระหนักผ่านสื่อออนไลน์ และเชิญชวน ผู้บริจาคโลหิตและผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564 ดังนี้ 


วันที่ 13-18 กันยายน 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564

เวลา 09.00-11.00 น.

กิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ 

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่

  ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ 

รับ “เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donor” เป็นที่ระลึก

การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ 

“บริจาค Stem Cells ช่วยโลก พ้นวิกฤติ”        โดยวิทยากรที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ปาฏิหาริย์       คู่แท้สเต็มเซลล์กับการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยโรคเลือด 

สามารถรับชมผ่านระบบ FB Live 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 


❤️ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่

🩸บริจาคสเต็มเซลล์ ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ

🌎ในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564 World Marrow Donor Day 

🗓ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2564

👕รับเสื้อยืด “Thank You Stem Cells Donor”


🚩ณ สถานที่บริจาค 5 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

2. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ชลบุรี

3. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.นครราชสีมา

4. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ขอนแก่น

5. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.เชียงใหม่

📍วันที่ 15 กันยายน 2564  

[🔴] Live สด งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริจาค Stem Cells ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ”

⏰เวลา 09.00-11.00 น.

📲รับชมผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


📍พบกับสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์

📍รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยและผู้บริจาค

📍ความรู้สึกของผู้ป่วยที่ได้ร้บการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

📍กิจกรรม ถามมา ตอบไป ลุ้นรางวัล


ขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเผยแพร่ข่าวนี้ 

ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 ต่อ 1760, 1761


#wmdd2021

#thankyoudonor