ADS


Breaking News

ณัฐชัย ศรีตั้งศิริกุล ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี กรณีการตรวจสอบพบการรุกล้ำแนวคลองเขตจาก รง.ฟอกหนังในพื้นที่ แต่เข้าไม่ถึง

นายณัฐชัย ศรีตั้งศิริกุล ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีการตรวจสอบพบการรุกล้ำแนวคลองเขตจากโรงงานฟอกหนังในพื้นที่ แต่เข้าไม่ถึง

     เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และทีมงานลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่ จ.สมุทรปราการ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

โดยตรวจความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ที่สะพานน้ำยกระดับสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทางหลวง และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับ เพื่อติดตามระบบระบายน้ำคลองชายฝั่งและลำน้ำสาขาการระบายน้ำ จากคลองสำโรงไปยังชายทะเล และสูบระบายน้ำออกสู่อ่าวไทย

โดยมีนายณัฐชัย ศรีตั้งศิริกุล กรรมการบริษัทฟอกหนังไทยรุ่งเรืองจำกัด ได้พยายามยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับนายกรัฐมนตรี กรณีการรุกล้ำแนวคลองเขตจากโรงงานฟอกหนังในพื้นที่มานานกว่า 40 ปี และคลองในพื้นที่เพื่อนำคลองที่ถูกรุกล้ำมาช่วยบรรเทาอุทกภัย​ แต่คณะผู้ติดตามมิให้ยื่นโดยตรงกับ นายกรัฐมนตรี และให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานศูนย์ดำรงธรรมที่ติดตามคณะแทน

ซึ่งปัจจุบันปัญหาการรุกล้ำคลองตาแสงที่นำขึ้นร้องเรียนนี้อยู่ระหว่างการรังวัดเพิ่มเติมจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เพราะการรังวัดในครั้งแรกไม่สามารถรังวัดได้ทั้งหมด เหตุจากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นผู้รุกล้ำ

และยังเปิดเผยว่า​ คลองตาแสงนี้ มีการตรวจสอบระหว่างกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษ และอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลบางปูกรณีมีการนำกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนสารเคมีฝังกลบพื้นที่ซอยเทศบาลบางปู​ 52 

ผังระวางที่ดินแสดงตำแหน่งคลองตาแสงบนภาพถ่ายทางอากาศ เทียบปีปัจจุบันและปี พ.ศ. 2517

แม้การตรวจสอบน้ำในจุดปล่อยน้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่กองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจน้ำเสียจากแหล่งน้ำใกล้เคียง(คลองตาแสง)ซึ่งอยู่ด้านหลังบ่อบำบัดน้ำเสียใกล้กับจุดปล่อยน้ำเสียของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่ พบว่ามีค่าต่ำกว่ามาตรฐานและยังพบสารเคมีที่อาจได้รับอันตรายได้