ADS


Breaking News

อาสายุวกาชาด ลงพื้นที่ประสานหน่วยงาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา

     วันนี้ 28 กันยายน 2564 นายพงศธร ช่างปลูก ประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยแกนนำอาสายุวกาชาดจำนวน 7 คน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการ และเยี่ยมผู้ประสบภัย ประสานหน่วยงานราชการ มูลนิธิ ในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลและกำหนดจุดที่จะลงไปเยียวยา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านลำเชิงไกร บ้านหนองกระสังเหนือ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา