ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 18 ก.ย.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 14,109 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 13,280 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,109 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,462,901 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,892 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 854 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  6 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,131 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,357 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 275,922 ราย) 
เสียชีวิตรวม 15,246 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 122 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,317,527 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,280 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 130,128 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,249 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,843) ปริมณฑล (1,989 จังหวัดอื่น ๆ (8,417)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(1)  และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศแคเมอรูน 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 228.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 204.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.74) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  157,925 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 690,714 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,367 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 442,928 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,202 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,944 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,067,327 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  17,577 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 102,834 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,089 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,347  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 12,763 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  11,521 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,637 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม