ADS


Breaking News

ฟรี! ส.ส.ท. ชวนเปิดมุมมองพัฒนาคนยุคใหม่สู่อาชีพ S-Curve พื้นที่ EEC ผ่านออนไลน์

ส.ส.ท.ชวนเปิดมุมมองพัฒนาคนสร้างอาชีพรองรับ EEC ในยุค Thailand 4.0

ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ TPA (Technology Promotion Association Thailand-Japan) จัดเวที TPA Forum Special เปิดมุมมองการพัฒนาคนไทยรองรับ EEC (Eastern Economic Corridor) โดย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC HDC (Human Development Center)

EEC หรือ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เป็นโครงการพัฒนา 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ที่ต่อยอดมาจากโครงการ Eastern Seaboard ในอดีต โดยในปัจจุบันนโยบาย EEC ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ รถไฟฟ้าความเร็วสูง สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ (อู่ตะเภา) เขตพัฒนาพิเศษรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 S-Curve ที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง 

การขับเคลื่อน EEC นอกจากจะมีนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว จำเป็นต้องพัฒนากำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปด้วย เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นการช่วยสร้างงานและอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเองให้สอดรับกับโครงการ EEC ในยุค Thailand 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ส.ส.ท. จึงขอเชิญร่วมเปิดมุมมองการพัฒนากำลังคนยุคใหม่เพื่อรองรับ EEC ในยุค Thailand 4.0  โดย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC HDC ในหัวข้อ Human Development for Thailand 4.0 วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สามารถลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายได้ที่ http://bit.ly/DR_APICHART_EECHDC สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-717-3000 ต่อ 81 www.tpif.or.th และเฟสบุ๊ค TPA HRD Training