ADS


Breaking News

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จ.กระบี่ อบรมโครงการท่องเที่ยวสีขาว เตรียมรับเปิดประเทศ

📣อบรมฟรี! สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่
     กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่  ภายใต้โครงการท่องเที่ยวสีขาว (White Tourism) "ท่องเที่ยวสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม" ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 9:00-16:30 น. ณ โรงแรม Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่ 
     📝การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการ ให้มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความสะอาดและปลอดภัยภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศด้วย โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเสื้อกั๊กสีขาวและบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม
     ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการท่องเที่ยวสีขาว (White Tourism) และพบกับ “แจ๊ค ไรเดอร์” หรือ “ชนัตพล ลังสิทธิเสถียร” พิธีกรสุดฮา ที่จะมาเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย 

     ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞 0-2408-1721 📞 063-216-5522 หรือทาง 💬 LINE act2564

     📌สมัครเข้าร่วมอบรม 👆
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7eO99ObYl4NZSUQynTfVbxfPAlE4SFaMp8v2hyKBq7T3V9g/viewform
(ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้รับสมัครเต็มจำนวน และกรมการท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมตามคุณสมบัติที่กำหนดเท่านั้น)

#กรมการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวสีขาว #WhiteTourism #โควิด19 #COVID19 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่