ADS


Breaking News

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ พร้อม ! เปิดบริการศูนย์การค้า 1 ก.ย. นี้

ประกาศ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

            สืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 32 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564  ซึ่งมีการคลายล็อก 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และมีประกาศเพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าภาครัฐ  จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ด้วยการให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยศูนย์การค้าในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้แก่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะเปิดให้บริการเฉพาะกิจการตามประกาศของภาครัฐ โดยมีรายละเอียดและมาตรการดังนี้

มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์การค้า 2 แห่ง ผู้ให้บริการลูกค้าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และตรวจ PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากนั้นให้เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ และลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” เพื่อคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงาน  

สำหรับร้านค้าภายในศูนย์ที่พร้อมเปิดให้บริการตามประกาศของภาครัฐมีดังนี้ 

• ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 11.00 – 20.00 น. มีร้านค้าเปิดให้บริการดังนี้  

1.ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

   - ดอง ดอง ดองกิ (Don Don Donki)  (เปิดให้บริการเวลา 09.00 – 20.00 น.)

   - Lotus’s (เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 20.00 น.)

    - ร้านขายยาและเวชภัณฑ์

2. ร้านอาหาร และ Street Food เปิดให้บริการซื้อแบบนำกลับไปทานได้ และเปิดให้นั่งได้ 50% ของจำนวนที่นั่งในร้านโดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ Starbucks,รสนิยม, แซบอีลี่, Jone’s Salad, Mo Mo Paradise, พระราม 9 ไก่ย่าง, Maggi Kitchen, BON CHON Chicken, ยำแซ่บ, Dookki Topokki, Moma’s Bubble Tea Bar, ชาตรามือ, Cafe’ Amazon, Kamu, Tiger Sugar, Blue Elephant

3. ร้านค้าแฟชั่น และร้านอื่นๆ ที่เปิดบริการได้ตามข้อกำหนดภาครัฐ อาทิ AIIZ, December’s, SEVEN DAYS OPTIC, Seize, Jonathan Lipkens Bangkok, Watsons, KM Model, Cheng Cheng Oil, Rebalance, MOS Dental Clinic, 786 Salon

• ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 – 19.00 น. มีร้านค้าเปิดให้บริการดังนี้  

1.ร้านสะดวกซื้อ  7 - Eleven  (เปิดให้บริการเวลา 04.00 – 20.00 น.)

2. ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ D-CHAIN

3. ธนาคาร/สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารไทยพาณิชย์, Exchange Booth ไทยพาณิชย์ 

4. ร้านอาหารและแพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการซื้อแบบนำกลับไปทานได้และเปิดให้นั่งได้ 50% ของจำนวนที่นั่งในร้าน โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ Starbucks, Fresh Me, Gateaux House,Mcdonald’s, Richesse bakery, 28 ML, Café Amazon, After You, ALL COCO, Hinoya, Chester’s Grill, เครป เดลี่เฟรช,P Saus@ge, Monwork,ชาตรามือ

5. ร้านค้าแฟชั่น และร้านอื่นๆ ที่เปิดบริการได้ตามข้อกำหนดภาครัฐ อาทิ Moshi Moshi, โชคดีมีชัย, Kerry, ไปรษณีย์ไทย, MENA, SUNI,AUGUST,CHICAGO,MOM SODA,COZY ฯลฯ

ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อมาตรการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกคน โดยได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์การค้า ได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน Thai Stop COVID + โดยกรมอนามัย สำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการ Big Cleaning ครั้งใหญ่และตรวจสอบคุณภาพ ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนระบบปรับอากาศทั่วทุกพื้นที่ ก่อนเปิดให้บริการศูนย์การค้าในวันแรก พร้อมยังคงมาตรฐาน การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส รวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการจะให้สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าพื้นที่บริการ ตลอดจนตอกย้ำมาตรการเชิงรุกป้องกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนทั่วทุกบริเวณพื้นที่ของศูนย์การค้า ภายหลังการปิดบริการทุกวัน พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการเปิดกิจการ              จัดกิจกรรม ให้ปลอดภัยและยั่งยืนด้วยหลักการ Covid-Free Setting และ Universal Prevention สำหรับสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง ตามข้อกำหนดของภาครัฐ

 โดยสุดท้ายนี้ บริษัทฯ มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวไทยจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันในระยะเวลาอันใกล้


     ขอแสดงความนับถือ

     บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าที่เปิดให้บริการได้ตามประกาศภาครัฐ
     เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โทรศัพท์ 02-209-5555 เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โทรศัพท์ 02-121-8000 ต่อ 150