ADS


Breaking News

ขอเชิญรับชม FB Live! "นโยบายแรงงาน กับ สถานการณ์โควิด-19" โดย สภาหอการค้าไทย

     หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมรับฟัง การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผ่านเฟซบุ๊คเพจ ThaiChamber  เรื่อง "นโยบายแรงงาน กับ สถานการณ์โควิด-19"  
     ใน วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. 
     รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan Page : ThaiChamber 
ลิงค์
โดย 
     -  ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 
     รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน
     -  ดร.ผนิศวร  ชำนาญเวช  
     รองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
     -  นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล 
     รองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน