ADS


Breaking News

ใช้เทคให้คุ้มค่า! ทีซีซีเทคปั้น "Enjoy To The Max" ช่วยลูกค้าสร้างทักษะดิจิทัล

ตามที่บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ได้เผยถึงเป้าหมายสำคัญของปี 2564 ในการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถปรับตัวเข้าสู่โหมดดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเน้นการปรับใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.) data-driven 2.) digitized customer journey และ 3.) security solutions   ทั้งนี้ จากเป้าหมายดังกล่าวที่เคยประกาศไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา 


ล่าสุดทีซีซีเทค จัดทำโครงการด้าน CSV: Creating Shared Value หรือ การสร้างคุณค่าร่วมกันให้กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ขององค์กร ภายใต้โครงการนำร่องที่มีชื่อว่า Enjoy To The Max ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรขององค์กรลูกค้าจนสามารถปรับวิถีการทำงานเข้ากับรูปแบบดิจิทัลได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน ฯลฯ


ทั้งนี้ โครงการ Enjoy To The Max ได้ริเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยมีภารกิจสำคัญ 2 เรื่องหลักคือ 1. กระตุ้นการยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี  2. สร้างคอมมูนิตี้ของ adoption specialist  โดยชูแนวคิด “การมี tool ที่ดี บวกกับบุคลากรที่ใช้ tool เก่ง” คือศูนย์กลางการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาทีซีซีเทค ได้มีวางเป้าหมายสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะผ่านการจัดอบรม การแบ่งปันประสบการณ์และแชร์เทคนิคที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานยุคปัจจุบัน

นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า โครงการ Enjoy To The Max ขับเคลื่อนโดย OPEN-TEC (Tech Knowledge Sharing Platform) ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรลูกค้า และ Long-term strategic partnership อย่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อปลดล็อกการนำศักยภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์พร้อมเน้นย้ำว่า “เราเชื่อว่าสมรรถนะในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ เกิดจากการมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ดี ผสานรวมกับสมรรถนะของพนักงานในการประยุกต์ใช้เครื่องมือนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งทีซีซีเทคเองเราให้ความสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับ” 


นอกจากนี้ นายธีรพันธุ์ ยังกล่าวเสริมว่า ในช่วงวิกฤตโควิด สิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ความปลอดภัยของบุคลากร คู่ค้า ลูกค้าและสังคมโดยรวม ควบคู่กับการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีการปรับวิถีการทำงานสู่รูปแบบ Work From Anywhere Anytime หรือ Work from home ทั้งนี้ ด้วยบทบาทของ Trusted Technology Solutions Partner  ทีซีซีเทคจึงพร้อมเคียงข้างและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวข้ามความท้าทาย และสามารถปรับตัวเข้าสู่โหมดดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น 


ด้านนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “ไมโครซอฟท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนร่วมในอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเราที่ต้องการยกระดับทักษะให้กับคนไทย 10 ล้านคน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และภายใต้โครงการ Enjoy To The Max นี้ เราจะได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการทำงานในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปจนถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังร่วมกับทีซีซีเทคในการวางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด Tech Adoption หรือการนำเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้จริงในองค์กรอีกด้วย ด้วยเป้าหมายเดียวกันในการสร้างทักษะด้านดิจิทัลนี้ ผมเชื่ออย่างมากว่าเมื่อประเทศเราเริ่มฟื้นฟู สังคมและประเทศของเราจะสามารถเดินหน้าต่อได้จากการจับมือกันและลงมือทำให้สำเร็จด้วยกันครับ”


สำหรับภารกิจการสร้างคอมมูนิตี้ adoption specialist ทางโครงการฯ ได้ขับเคลื่อนด้วยวิธีการคัดเลือกและเชิญชวนกลุ่มพนักงานที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งกระจายตัวอยู่ในองค์กรกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันทักษะ ไอเดียและรูปแบบกิจกรรมด้าน Tech Adoption ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของพนักงานแต่ละองค์กร โดยได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์ให้กับเหล่า adoption specialist ทั้งในรูปแบบของสิทธิ์พิเศษการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของ Microsoft รวมถึงเครื่องมือและทรัพยากรอื่นๆ ที่สำคัญต่อการผลักดันให้พวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลง (change professional) ฯลฯ