ADS


Breaking News

วันนี้ 18 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 22,682 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 20,515 ราย

 รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19

ณ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,515 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 968,957 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,520 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  248 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  17 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,730 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 216,145 ราย) 

เสียชีวิตรวม 8,285 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 312 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 753,119 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,682 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 207,553 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

20,250 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(4,154) ปริมณฑล (4,807) จังหวัดอื่น ๆ (11,289)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

 การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(2) สุราษฎร์ธานี(1) นราธิวาส(9) และ อยู่ระหว่างประสาน(3)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

- จากประเทศแอฟริกา 1 ราย

- จากประเทศไต้หวัน 2 ราย

- จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 9 ราย

- จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 209.3  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 187.6  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.63) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  137,307  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 640,093 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,201 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 54 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 360,291  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,247 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,623 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,444,270 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 19,631  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 86,597 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,718 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,648  ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 6,399  ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  9,605  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,472 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม