ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 28 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 20,535 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 17,984 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,984 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,157,555 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,559 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 324 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  7 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,910 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,094 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 240,807 ราย) 
เสียชีวิตรวม 10,879 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 292 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 964,319 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,535 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 182,357 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,653 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,141) ปริมณฑล (3,518) จังหวัดอื่น ๆ (9,994)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ประจวบคีรีขันธ์(3) สระแก้ว(1) ตาก(1) เชียงราย(1) และ ภูเก็ต (1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 216.2  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 193.1  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.36) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  190,370  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 653,405 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,805 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 47 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 386,202  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,490 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,968 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,662,913 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 22,070  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 91,369 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,858 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,351  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 9,411  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  12,920  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,053 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม