ADS


Breaking News

วันนี้ 22 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 20,672 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 19,014 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,014 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,049,295 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,428 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 196 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  10 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,862 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,380 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 228,509 ราย) 
เสียชีวิตรวม 9,320 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 233 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 839,636 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,672 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 200,339 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,808 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,399) ปริมณฑล (3,948) จังหวัดอื่น ๆ (10,461)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่นราธิวาส(2) ชลบุรี(1) ภูเก็ต(2)  ตาก(4) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
- จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
- จากประเทศเมียนมา 4 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 212.1  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 189.7  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.45) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  90,782  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 644,840 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,043 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 371,512  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,844 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,236 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,535,286 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 22,262  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 88,735 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,778 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,164  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 7,549  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  11,321  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,540 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม