ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.11 ตอน โรคสะเก็ดเงิน: “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงโควิด”

     สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.11 ตอน โรคสะเก็ดเงิน: “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงโควิด” ในวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและรศ.พญ. นฤมล  ศิลปอาชา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมี รศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา  ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ดำเนินรายการ 

สำหรับประเด็นที่จะหยิบยกผ่าน Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”ใน EP.11  ตอน “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงโควิด” ในครั้งนี้จะเป็นเรื่องของโรคสะเก็ดเงิน หรือที่เรียกว่าโรคเรื้อนกวาง อุบัติการณ์ของโรคนี้ ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยและผู้คนในสังคมรอบข้างโดยตรง เรียกได้ว่าหากใครที่เป็นโรคนี้แล้ว สังคมอาจรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ แต่เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเป็นกรรมพันธุ์เท่านั้น และเชื่อหรือไม่ว่าในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคนี้เทียบต่อประชากรจำนวน 100  คน จะมีป่วยเป็นโรคนี้ถึง 2 คน   บางรายไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคสะเก็ดเงิ

  โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะเริ่มปรากฏผื่นขึ้นใน 2 ช่วงอายุ ที่เริ่มเป็นคือ อายุประมาณ 22 ปี และ 55 ปี ในวัยผู้ใหญ่พบที่ช่วงอายุ 27-60 ปี ทั้งชายและหญิง ส่วนในเด็กอายุเฉลี่ยที่พบคือ 8 ปี และไม่น้อยกว่า 15 ปี และ ทุกๆ  วันที่  29  ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันรณรงค์วันสะเก็ดเงินโลก ากต้องการฝากคำถามเกี่ยวกับ “โรคสะเก็ดเงิน สามารถฝากข้อมูลได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนังหรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)