ADS


Breaking News

โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ร่วมกับโครงการเวอร์โซ่ แสมดำฯ และเวียสเต้ พระราม 2 แบ่งปันความห่วงใยให้ผู้ป่วยโควิด-19

คุณสัณห์พงษ์  วงษ์อาจ ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาและบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูง โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด VERZO SAMAE DAM - BANG KHUN THIAN (เวอร์โซ่ แสมดำ – บางขุนเทียน) ร่วมด้วยโครงการ VIESTE RAMA 2 (เวียสเต้ พระราม 2) ทาวน์โฮมพร้อมโอนกรรมสิทธิ์และพร้อมอยู่ มอบน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม และนม โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรเทพ เสียงไพเราะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ ต.พันท้ายนรสิงห์ และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักคอยคนสาคร (เมือง ศูนย์ 10) โรงพยาบาลสนามในชุมชน อ.เมืองพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งปันความห่วงใย และมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ก้าวผ่านวิกฤตที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้