ADS


Breaking News

ห้ามพลาด! 7 ก.ย. นี้ "7 Inspiration" ภาพยนตร์สั้น 7 เรื่อง จากเรื่องจริงของสังคมผู้พิการ เติมเต็มความอบอุ่นในหัวใจ!

ได้ฤกษ์เปิดตัวภาพยนตร์สั้น 7 เรื่อง สะท้อนความรัก ความอบอุ่น เดินตามฝัน ของสังคมผู้พิการ ในโครงการ 7 Inspiration ผ่านอีเว้นท์ออนไลน์ พบกัน 7 กันยายน ศกนี้ 
     งานเปิดตัวภาพยนตร์สั้น 7 เรื่อง ภายใต้โครงการ "7 Inspirations" สร้างจากแรงบันดาลใจเรื่องจริงของน้อง 7 คน เพื่อสะท้อนให้สังคมมองเห็นอีกมุมหนึ่งของความพยายาม ความตั้งใจ ที่จะก้าวข้ามความกลัวหลาย ๆ อย่าง และเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นนักแสดงจนกระทั่งการเปิดกล้องถ่ายทำมาเป็นผลงานหนังสั้น 7 เรื่อง พร้อมฉายสู่สายตาผู้ชม สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่น ความตั้งใจที่จะก้าวเดินตามความฝันของนักแสดงทุกคนที่เป็นคนพิการ คนพิการเมื่อมาเป็นนักแสดงหลายคนคิดว่ายาก แต่เมื่อเขาเหล่านั้นได้รับโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพ ได้ลงมือทำ ได้ค้นพบตัวเอง ผ่านผลงานการแสดงที่ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด สามารถเดินตามความฝันได้ไม่ยาก ขอเพียงสังคมมองเห็นคุณค่าและให้การสนับสนุน
     ภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการ 7 Inspirations “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ” จึงเป็นอีกแรงบันดาลใจให้คนพิการได้ลุกขึ้นมาทำตามความฝันที่ตัวเองต้องการ เกิดขึ้นจากทุนสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินโครงการโดย วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ฤกษ์เปิดตัวภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่อง ภายใต้โครงการ 7 Inspirations ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ทาง FB live เพจ 7 Inspirations ในรูปแบบ Virtual Concert, ผ่าน Zoom Meeting รูปแบบอีเว้นท์ออนไลน์ พบกันในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. 
     โครงการนี้ เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยเรื่อง “แผนการสื่อสารสังคม เพื่อสร้างเจตคติที่ดีด้านคนพิการ” ของอาจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สจล. ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายการโทรทัศน์และสื่อสังคมด้านคนพิการ เพื่อหาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสร้างการตระหนักถึงคนพิการและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารด้วยนวัตกรรมสื่อรอบด้าน นำเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ออกสู่สังคมให้มาก เข้าถึงผู้รับสารตั้งแต่วัยเด็กอนุบาล จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนทุกกลุ่ม ความเข้าใจจริงต่อความต้องการของคนพิการ จะทำให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการไทยได้
     ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 INSPIRATIONS กล่าวว่า “โครงการนี้ ได้ศึกษาเรื่องราวของคนพิการตัวอย่าง 7 คน จากความพิการ 7 ประเภท เพื่อนำเสนอเรื่องราวในมิติของการได้รับการเลี้ยงดู และเติบโตมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และหากในชีวิตจะมีอุปสรรคมากเพียงใด ก็สามารถเอาชนะ ก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้ ซึ่งเรื่องราวในทุกเรื่องจะมีองค์ประกอบของครอบครัว และสังคมที่จะช่วยสร้างชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีความสุขให้แก่คนพิการได้
     จากเรื่องราวทั้ง 7 เรื่องถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สั้นจากเรื่องจริง และใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งบทความวิชาการ บทความสื่อสร้างสรรค์ และตัวการ์ตูนอนิเมชั่น เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย และการผลิตสื่อคำนึงถึงการเปิดรับสารของคนพิการประเภทต่าง ๆ ทั้งการคัดเลือกนักแสดงที่เป็นคนพิการจริง ๆ การเขียนบท ออกแบบคาแรคเตอร์นักแสดง การสื่อสารของนักแสดง และการใช้คำบรรยาย เป็นต้น
     ด้านนายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ต้องการให้สังคมไทยสนใจเรื่องคนพิการให้มากขึ้น เพื่อให้เปิดรับคนพิการเข้าสู่สังคมในมิติต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่มองเห็นคุณค่า และความสามารถของคนพิการไทย ซึ่งมุ่งหวังว่าสื่อภาพยนตร์ของโครงการนี้ จะช่วยสร้างพลังสร้างสรรค์ เจตคติที่ดีด้านคนพิการแก่คนในสังคมไทยได้มากขึ้น
     ด้านนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางด้านสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯให้ความสำคัญเรื่องของเจตคติในสังคมในการที่จะทำให้คนพิการได้ยอมรับไปที่ไหนไม่มีคนรังเกียจ และควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าสู่การพัฒนาศักยภาพตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านศิลปะ การศึกษา ดนตรี อาชาบำบัด หรือแม้แต่การพัฒนาที่จะทำให้สภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง และโดยส่วนตัวที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการเพราะมีลูกเป็นคนพิการเข้าใจถึงปัญหาจึงรวมตัวกันระหว่างผู้ปกครองเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ต่าง ๆ เหล่านี้คอยดูแลสมาชิก ทั้งเรื่องกฎหมาย ที่จะมาเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางภารกิจของพวกเรา
     สำหรับ “น้องนายน์” ลูกชาย ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาเป็นนักแสดงภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Beautiful Mind” 1 ใน 7 เรื่อง ภายใต้โครงการ 7 Inspirations ที่เล่าถึงเรื่องราวของความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวที่มีผู้พิการทางด้านสติปัญญา นับว่าเป็นภาพยนตร์สั้นที่สร้างเจตคติที่ดีต่อสังคมที่เราให้ความสำคัญมากที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้คนและเชื่อว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้สังคมได้รับรู้ในสิ่งต่างๆ ที่พวกเราทำ และต้องการให้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ อีกหลายคนก้าวตามความฝัน จึงอยากส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในสังคมวงกว้าง 
     อย่าลืมติดตามชมภาพยนตร์สั้น ทั้ง 7 เรื่อง ภายใต้โครงการ 7 Inspirations กันในทุกช่องทางทั้ง YouTube Channel : https://youtube.com/channel/UC8CpDKC-Vjd4UqsUKbJLOdQ และได้ที่ Facebook 7 Inspirations: มี 7 เรื่อง https://www.facebook.com/7Inspirationsmovies